Ακίνητη Περιουσία Ε9

Η διαδικασία αναζήτησης της Ακίνητης Περιουσίας βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο εικονίδιο στο μενού της εφαρμογής όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Αναζήτηση

Η αναζήτηση της Ακίνητης Περιουσίας σας γίνεται με 2 τρόπους:

Αν βρεθούν οι πληροφορίες για τα συγκεκριμένα στοιχεία, θα εμφανιστεί κάτω από την παραπάνω φόρμα ένας πίνακας με τις πληροφορίες που βρέθηκαν όπως το παρακάτω παράδειγμα.

Οπώς και στην υπόλοιπη εφαρμογή, μπορούμε με τα παρακάτω κουμπιά να αντιγράψουμε την πληροφορία και να την επικολλήσουμε μετέπειτα όπου επιθυμούμε.

Πληροφορίες για προγραμματιστές

Για το παραγωγικό περιβάλλον στο πεδίο scope συμπληρώνουμε GovHub.RealEstate.Basic για το Δοκιμαστικό περιβάλλον στο πεδίο scope συμπληρώνουμε GovHub.RealEstate.Test.

Κλήση getByPowerSupplyNumber
{
    "powerSupplyNumber": "101241245",
    "m2": "81"
  }
getPropertyDetails
{
    "ownerAfm": "000024789",
    "m2": "86"
  }