Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

Σημαντικό: Για να κάνουμε χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το ΑΦΜ του χρήστη στον auth του Govhub.

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται για 2 περιπτώσεις:

 • Έλεγχος/Έκδοση ΑΦΕ

Τα πεδία ΑΦΜ Φορεά, ΑΦΜ Υπαλλήλου και Όνομα Φορέα έχουν συμπληρωθεί αυτόματα.Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον όλα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία(με αστερίσκο) και να πατήσει Αναζήτηση.

 • Έλεγχος Εγκυρότητας ΑΦΕ

Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν από το χρήστη πριν προβεί σε αναζήτηση.

2.1 Πληροφορίες για προγραμματιστές

2.2 Οδηγίες Δημιουργίας Εφαρμογής στον auth.govhub.gr

Για να κάνουμε δημιουργία εφαρμογής στο GovHub, θα κάνουμε τα παρακάτω βήματα.

Εισαγωγή στην ιστοσελίδα http://auth.govhub.gr με τους κωδικούς του διαχειριστή του φορέα.

Για το παραγωγικό περιβάλλον στο πεδίο δικαίωμα-scope συμπληρώνουμε GovHub.GsisAfe.Basic για το Δοκιμαστικό περιβάλλον στο πεδίο scope συμπληρώνουμε GovHub.GsisAfe.Test.

2.3 Οδηγίες Για προγραμματιστές

Για να καλέσουμε τα api του Govhub πρώτα πρέπει έχουμε κάνει authenticate σαν εφαρμογή και να πάρουμε ένα JWT Token.

Οδηγίες για λήψη JTW token από τον auth Server

Αφού λάβουμε το JWT Token σύμφωνα με το Auth 2.0 πρότυπο θα πρέπει να κάνετε Bearer Authentication.

Authorization: Bearer <token>

Πριν καλέσετε τα Api δείτε τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του "auditRecord".

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία .

2.4 Δοκιμαστικά Δεδομένα για το test Περιβάλλον

{
 "auditRecord": {
  "auditTransactionId": ,
  "auditProtocolNumber": ,
  "auditProtocolDate": ,
  "auditUserId": ,
  "auditUserIp": "127.0.0.1"
 },
 "afe4IssueInputRecord": {
  "afeAfm": "056170390",
  "afeIssuedByAfm": "090045026",
  "afeEmployeeAfm": "002808278",
  "afeIssuedByDescr": "Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης",
  "afeIssuedByDescr2": "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2",
  "afeIssuedByDescr3": "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3",
  "afeReason": 2,
  "afeText": "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ",
  "afeForeas": "ΓΓΠΣ",
  "afePdfRequested": "Y"
 }
}