Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Σημαντικό: Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μόνο για το δήμο του.

Η αναζήτηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας γίνεται με 2 τρόπους:

Αναζήτηση με Α.Φ.Μ.

Αναζήτηση με Α.Δ.Τ.

2.1 Πληροφορίες για προγραμματιστές

2.2 Οδηγίες Δημιουργίας Εφαρμογής στον auth.govhub.gr

Για να κάνουμε δημιουργία εφαρμογής στο GovHub, θα κάνουμε τα παρακάτω βήματα.

Εισαγωγή στην ιστοσελίδα http://auth.govhub.gr με τους κωδικούς του διαχειριστή του φορέα.

Για το παραγωγικό περιβάλλον στο πεδίο δικαίωμα-scope συμπληρώνουμε GovHub.VevaiosiMonimisKatoikias.Basic για το Δοκιμαστικό περιβάλλον στο πεδίο scope συμπληρώνουμε GovHub.VevaiosiMonimisKatoikias.Test.

2.3 Οδηγίες Για προγραμματιστές

Για να καλέσουμε τα api του Govhub πρώτα πρέπει έχουμε κάνει authenticate σαν εφαρμογή και να πάρουμε ένα JWT Token.

Οδηγίες για λήψη JTW token από τον auth Server

Αφού λάβουμε το JWT Token σύμφωνα με το Auth 2.0 πρότυπο θα πρέπει να κάνετε Bearer Authentication.

Authorization: Bearer <token>

Πριν καλέσετε τα Api δείτε τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του "auditRecord".

2.4 Δοκιμαστικά Δεδομένα για το test Περιβάλλον

ΑΔΤ : Χ156594, ΩΩ123456

ΑΦΜ : 004413866, 000000009