Ακίνητη Περιουσία Ε9

Η αναζήτηση της Ακίνητης Περιουσίας σας γίνεται με 2 τρόπους:

Αναζήτηση με Αριθμό Παροχής

Αναζήτηση με Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Αν βρεθούν οι πληροφορίες για τα συγκεκριμένα στοιχεία, θα εμφανιστεί κάτω από την παραπάνω φόρμα ένας πίνακας με τις πληροφορίες που βρέθηκαν όπως το παρακάτω παράδειγμα.

Οπώς και στην υπόλοιπη εφαρμογή, μπορούμε με τα παρακάτω κουμπιά να αντιγράψουμε την πληροφορία και να την επικολλήσουμε μετέπειτα όπου επιθυμούμε.

Πληροφορίες για προγραμματιστές

Για το παραγωγικό περιβάλλον στο πεδίο scope συμπληρώνουμε GovHub.RealEstate.Basic για το Δοκιμαστικό περιβάλλον στο πεδίο scope συμπληρώνουμε GovHub.RealEstate.Test.

Κλήση getByPowerSupplyNumber
{
    "powerSupplyNumber": "101241245",
    "m2": "81"
  }
getPropertyDetails
{
    "ownerAfm": "000024789",
    "m2": "86"
  }