ΜΗΤΡΩΟ

Η αναζήτηση Μητρώου γίνεται με 3 διαφορετικούς τρόπους :

  1. Αναζήτηση με Α.Φ.Μ.
  2. Αναζήτηση με Α.Δ.Τ.
  3. Αναζήτηση με Ονοματεπώνυμο

Για να προσέλθουμε σε αυτή τη λειτουργία, περνάμε με το ποντίκι πάνω από την Αναζήτηση Μητρώου και επιλέγουμε τον τρόπο που επιθυμούμε να κάνουμε αναζήτηση,

Αναζήτηση με Α.Φ.Μ.

Για να κάνετε αναζήτηση με Α.Φ.Μ. θα πρέπει να συμπληρώσετε το Α.Φ.Μ που επιθυμείτε να αναζητήσετε. Επίσης σε αυτή τη φόρμα προσφέρεται η δυνατότητα να επιστραφούν περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Α.Φ.Μ. Για να τις επιλέξετε, πατάτε πάνω στους διακόπτες ώστε να φαίνονται ενεργοί. Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση για να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.

Αν βρεθεί το Α.Φ.Μ. θα εμφανιστούν τα βασικά αποτελέσματα και επίσης θα εμφανιστούν και αποτελέσματα ακριβώς από κάτω σε μορφή tabs. Τα tabs αναφέρονται στις πληροφορίες που ζητήθηκαν μέσω των διακοπτών που επιλέχθηκαν ως ενεργοί. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για κάθε πεδίο να γίνει αντιγραφή του στοιχείου πατώντας το γκρι κουμπί που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Τέλος, υπάρχει και το κουμπί Αντιγραφή όλων που αντιγράφει όλα τα πεδία που έχουν πληροφορία σε γραμμή το ένα κάτω από το άλλο.


Αναζήτηση με Α.Δ.Τ.

Για την αναζήτηση με Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, απαιτείται να γνωρίζετε το Α.Δ.Τ και το είδος αυτού (π.χ. ΑΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)

Αν βρεθεί το Α.Δ.Τ. θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα σε 2 κατηγορίες :

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για κάθε πεδίο να γίνει αντιγραφή του στοιχείου πατώντας το γκρι κουμπί που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Τέλος, υπάρχει και το κουμπί Αντιγραφή όλων που αντιγράφει όλα τα πεδία που έχουν πληροφορία σε γραμμή το ένα κάτω από το άλλο.

Αναζήτηση με Ονοματεπώνυμο

Για την αναζήτηση με Ονοματεπώνυμο , απαιτείται να συμπληρώσετε 3 πεδία με τουλάχιστον 3 χαρακτήρες στο καθένα :

  • Επώνυμο
  • Όνομα
  • Πατρώνυμο

Τα αποτελέσματα που θα επιστρέψουν θα είναι πολλαπλά σε μορφή πίνακα, οπότε όσα περισσότερα πεδία συμπληρώσετε τόσο περισσότερο ακριβές θα είναι το αποτέλεσμα.

Όπως βλέπετε στον πίνακα με τα αποτελέσματα, στην 1η στήλη επιλέγοντας το κουμπί με το βελάκι γίνεται expand η γραμμή και βλέπετε περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για κάθε πεδίο να γίνει αντιγραφή του στοιχείου πατώντας το γκρι κουμπί που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Τέλος, υπάρχει και το κουμπί Αντιγραφή όλων που αντιγράφει όλα τα πεδία που έχουν πληροφορία σε γραμμή το ένα κάτω από το άλλο.

Πληροφορίες για προγραμματιστές